L’agència

 

LOGO-ATP

En les relacions que establim amb els espais de la ciutat i amb els entorns paisatgístics, s’ha imposat un model d’interacció que pertany als rituals, modes i protocols que ha anat consolidant el model turístic. Per defecte o com imposició inconscient, assumim lligams amb el territori que prefiguren significats, aproximacions i sobretot intercanvis emocionals ja pautats i dirigits. Així més enllà del format del tour organitzat, apareixen també les formes de registre estandarditzades de l’experiència o el desig d’una vivència singular que ens aboca a uns intercanvis sempre de pagament, que tenen el lloc i el paisatge com a un recurs inesgotable, passiu i que suporta qualsevol manipulació semàntica i de sobreús.

Malgrat reconeixem l’aparent consolidació del model turístic, es pot encara imaginar una altra forma de relació emocional, econòmica amb el paisatge i la ciutat però, només es podrà construir sobre la idea i l’experiència d’un altre turisme i d’un altre paisatgisme. La capacitat de dissociar i preservar actituds d’autonomia i de creativitat, poden fer possible la recerca d’espais d’alteració i de subversió del que és imposat per la indústria i l’imaginari turístic.

No es tracta de buscar una realitat paral·lela sinó de recuperar comportaments, espais i referències del que ha estat la vida tradicional a les ciutats, per confrontar-los a la construcció de la ciutat actual des de la suma positiva de totes les complexitats i contradiccions.

Què és l’AGÈNCIA DE TURISME POPULAR?

-Una relació sense mediacions. Un relat elaborat sense serveis associats.

-Una experiència sense contracte, que s’exerceix des de la llibertat per trobar acords francs i directes entre les persones, les coses i els llocs.

-Una descoberta profunda de la relació amb la ciutat que no genera ni anticipa imatges reconeixibles ni prefigurades.

-Una vivència sense protocols que construeix el paisatge sense vendre’l.

Amb l’ATP proposem assumir les energies, sabers, els usos diversos que flueixen en la convivència urbana, per accentuar i anar consolidant unes condicions que siguin saludables, creatives i alliberadores per a tothom. Es podria definir com un paisatgisme popular que encara pot anticipar i fer possible un altre turisme popular. Un turisme sense rols de productors i usuaris definits, col·laboratiu, generatiu, indefinit i obert.

Contacte: territori(a)sitesize.net

Un projecte de Sitesize

logositesize

Col·labora

1.LOGO_OIDO_SALVAJE_COLOR_FONDO_BLANCO

 

L’edició de 2016 va tenir el suport de:

logo gene     logo ICUB

 

 

 

Anuncis